[1]
Druker, E. 2018. Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens etablering och expansion. Barnboken. 41, (Nov. 2018). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.334.