[1]
Zillén, E. 2022. Fabelns väg till barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey. Barnboken. 45, (Mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v45.675.