(1)
Elmfeldt, J. Åse Hedemark Och Maria Karlsson (red.), Unga läser: Läsning, Normer Och Demokrati. clr 2018, 41.