(1)
Druker, E. Var Befinner Sig Den Svenska Bilderboksforskningen? En kartläggning Av Bilderboksforskningens Etablering Och Expansion. clr 2018, 41.