(1)
Zillén, E. Fabelns väg till Barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey. clr 2022, 45.