Tønnessen, E. S. (2015). Maria Lassén-Seger og Anne Skaret (red.), Empowering Transformations: Mrs. Pepperpot Revisited. Barnboken, 38. https://doi.org/10.14811/clr.v38i0.206