Elmfeldt, J. (2018). Åse Hedemark och Maria Karlsson (red.), Unga läser: Läsning, normer och demokrati. Barnboken, 41. https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.298