Janson, M. (2018). Kjell Gredes Hugo och Josefin: Ett barnkulturellt uttryck i samtiden och en barnfilm för framtiden. Barnboken, 41. https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.333