Druker, E. (2018). Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens etablering och expansion. Barnboken, 41. https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.334