Stubsjoen, R., & Ommundsen, Åse M. (2018). Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og ”andregjøring” i Når alle sover (2011). Barnboken, 41. https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.359