Pulls, S. (2019). Helene Ehriander (red.), Att skriva barn- och ungdomslitteratur. Barnboken, 42. https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.397