Axelsson, M., & Lindgren, C. (2021). Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet . Barnboken, 44. https://doi.org/10.14811/clr.v44.561