Vogel, A. (2021). Anne på svenska: Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables. Barnboken, 44. https://doi.org/10.14811/clr.v44.577