Van Meerbergen, S. (2022). Laura Leden, Adaption av flickskap: Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965. Barnboken, 45. https://doi.org/10.14811/clr.v45.669