Zillén, E. (2022). Fabelns väg till barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey. Barnboken, 45. https://doi.org/10.14811/clr.v45.675