Lidström, C. (2023). Martin Hellström, Mariagripelikt: Maria Gripes barnböcker och tidiga ungdomsromaner tolkade genom barns litteratursamtal. Barnboken, 46. https://doi.org/10.14811/clr.v46.779