KIIL, H.; SEIP TØNNESSEN, E. Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?. Barnboken – Journal of Children’s Literature Research, v. 36, 6 Sep. 2013.