LASSÉN-SEGER, M. Alf Prøysens Teskedsgumma i tantforskningsperspektiv. Barnboken, v. 37, 18 Jun. 2014.