TØNNESSEN, E. S. Maria Lassén-Seger og Anne Skaret (red.), Empowering Transformations: Mrs. Pepperpot Revisited. Barnboken, v. 38, 22 Oct. 2015.