HELLSTRÖM, M. ”Läs kamrat Jesus i Söndagsskolorna!” Mottagandet av Sven Wernströms Kamrat Jesus i Sverige. Barnboken – Journal of Children’s Literature Research, v. 38, 29 Dec. 2015.