ELMFELDT, J. Åse Hedemark och Maria Karlsson (red.), Unga läser: Läsning, normer och demokrati. Barnboken, v. 41, 13 Jun. 2018.