JANSON, M. Kjell Gredes Hugo och Josefin: Ett barnkulturellt uttryck i samtiden och en barnfilm för framtiden. Barnboken, v. 41, 19 Nov. 2018.