DRUKER, E. Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens etablering och expansion. Barnboken, v. 41, 21 Nov. 2018.