WIDHE, O. Introduktion till temat Den nordiska barnboken runt 1968. Barnboken, v. 41, 27 Nov. 2018.