STUBSJOEN, R.; OMMUNDSEN, ÅSE M. Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og ”andregjøring” i Når alle sover (2011). Barnboken, v. 41, 18 Dec. 2018.