PULLS, S. Helene Ehriander (red.), Att skriva barn- och ungdomslitteratur. Barnboken, v. 42, 11 Oct. 2019.