HØYRUP, H. Teori og profession. Visioner for dansk børnelitteraturforskning i videns- og mediesamfundet. Barnboken, v. 31, n. 1, 21 Nov. 2011.