ALMQVIST, L. Sara Andersson, Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet. Barnboken, v. 44, 18 Jun. 2021.