VOGEL, A. Anne på svenska: Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables. Barnboken, v. 44, 18 Jun. 2021.