ZILLÉN, E. Fabelns väg till barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey. Barnboken, v. 45, 4 Mar. 2022.