Hellström, Martin. 2015. “”Läs Kamrat Jesus I Söndagsskolorna!” Mottagandet Av Sven Wernströms Kamrat Jesus I Sverige”. Barnboken 38 (December). https://doi.org/10.14811/clr.v38i0.225.