Elmfeldt, Johan. 2018. “Åse Hedemark Och Maria Karlsson (red.), Unga läser: Läsning, Normer Och Demokrati”. Barnboken 41 (June). https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.298.