Veldhuizen, Vera N. 2018. “Peter Langemeyer & Karen Patrick Knutsen (red.), Narratology Plus/Narratologie Plus”. Barnboken 41 (November). https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.323.