Druker, Elina. 2018. “Var Befinner Sig Den Svenska Bilderboksforskningen? En kartläggning Av Bilderboksforskningens Etablering Och Expansion”. Barnboken 41 (November). https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.334.