Zillén, Erik. 2022. “Fabelns väg till Barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey”. Barnboken 45 (March). https://doi.org/10.14811/clr.v45.675.