Lidström, Carina. 2023. “Martin Hellström, Mariagripelikt: Maria Gripes barnböcker Och Tidiga Ungdomsromaner Tolkade Genom Barns Litteratursamtal”. Barnboken 46 (March). https://doi.org/10.14811/clr.v46.779.