Elmfeldt, J. (2018) “Åse Hedemark och Maria Karlsson (red.), Unga läser: Läsning, normer och demokrati”, Barnboken, 410. doi: 10.14811/clr.v41i0.298.