Druker, E. (2018) “Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens etablering och expansion”, Barnboken, 410. doi: 10.14811/clr.v41i0.334.