Stubsjoen, R. and Ommundsen, Åse M. (2018) “Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og ”andregjøring” i Når alle sover (2011)”, Barnboken, 410. doi: 10.14811/clr.v41i0.359.