Pulls, S. (2019) “Helene Ehriander (red.), Att skriva barn- och ungdomslitteratur”, Barnboken, 420. doi: 10.14811/clr.v42i0.397.