Axelsson, M. and Lindgren, C. (2021) “Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet ”, Barnboken, 44. doi: 10.14811/clr.v44.561.