Van Meerbergen, S. (2022) “Laura Leden, Adaption av flickskap: Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965”, Barnboken, 45. doi: 10.14811/clr.v45.669.