Käck, E. (2022) “Kittys kartografi: Platser, artefakter och agens i fyra Kittyböcker”, Barnboken, 45. doi: 10.14811/clr.v45.673.