Zillén, E. (2022) “Fabelns väg till barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey”, Barnboken, 45. doi: 10.14811/clr.v45.675.