Lidström, C. (2023) “Martin Hellström, Mariagripelikt: Maria Gripes barnböcker och tidiga ungdomsromaner tolkade genom barns litteratursamtal”, Barnboken, 46. doi: 10.14811/clr.v46.779.