[1]
H. Kiil and E. Seip Tønnessen, “Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?”, clr, vol. 36, Sep. 2013.