[1]
E. Druker, “Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens etablering och expansion”, clr, vol. 41, Nov. 2018.