[1]
R. Stubsjoen and Åse M. Ommundsen, “Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og ”andregjøring” i Når alle sover (2011)”, clr, vol. 41, Dec. 2018.