[1]
E. Zillén, “Fabelns väg till barnlitteraturen: Från Camerarius till Hey”, clr, vol. 45, Mar. 2022.