Elmfeldt, J. “Åse Hedemark Och Maria Karlsson (red.), Unga läser: Läsning, Normer Och Demokrati”. Barnboken, Vol. 41, June 2018, doi:10.14811/clr.v41i0.298.